Åpningstider julen 2018

Fredag 21. desember stenger legesenteret kl 13:00 på grunn av julelunch.

27. og 28. desember er legekontoret åpent fra 09:00 til 14:00.
Legekontoret har redusert bemanning disse dagene og vil ta imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.


Influensavaksine 2018/2019

Årets influensavaksiner har kommet, og vi starter vaksinasjon av pasienter i risikogrupper mandag 22.oktober.

Du trenger ikke timebestilling for å få satt influensavaksine, men vær obs på at det i perioder kan være noe ventetid på grunn av stor pågang.
Du må sitte i legekontorets ventearealer 20 minutter etter vaksinasjon - dette for å være sikker på at du ikke får en allergisk reaksjon. 

Pris for influensavaksinasjon dersom du er i risikogruppe er 250kr - dette dekkes ikke av frikort. 
For pasienter som ikke er i risikogruppe vil pris på influenasvaksinasjon være 350kr. 

Les gjerne med om hvem som er i risikogruppe og anbefales vaksinasjon her.


Velkommen til Bønes Legesenter

Unngå telefonkø – bruk tjenestemenyen over!

Vi tilbyr nå også eKonsultasjon (kr. 257) som alternativ til vanlig legetime.
Timebestilling, fornye resept og eKontakt er gratis.

E-kontakt er korte spørsmål til legesekretær, bestilling av pasienttransport eller andre administrative spørsmål.
E-konsultasjon er medisinske spørsmål til legen når fysisk fremmøte ikke er nødvendig, et alternativ til vanlig legetime. Bilder og dokumenter kan sendes som vedlegg.
Du bruker BankID til innlogging.

Vår pasientkommunikasjon går via statens helsenorge.no (min helse), hvor all din helseinformasjon er samlet.


Hvordan aktivere digitale tjenester gjennom helsenorge.no

Logg inn på helsenorge.no for å samtykke til dialogtjenester. 
Øverst i høyre hjørne - klikk på navnet ditt. Gå til "Bruk av helsetjenester" - "Dialogtjenester og personlig helsearkiv". Her samtykker du.
Du varsles på SMS/e-post når du får post fra fastlegen eller legekontoret.
Send oss gjerne en testmelding for at vi raskere skal se ditt samtykke! Lykke til!


Vaksinasjon mot livmorhalskreft (HPV-vaksine)

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig program.

Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Oppstart av vaksinasjonsprogrammet er satt til 1. november 2016. Bergen kommune planlegger nå gjennomføringen av vaksineringen.

  • Elever i grunn- og videregående skole vil få tilbud om vaksinasjon via skolehelsetjenesten.
  • Jenter 16 – 19 år som ikke går på skole, kan vaksineres ved helsestasjon for ungdom i egen bydel.
  • Kvinner med fastlege i Bergen, kan vaksineres hos sin fastlege.
  • Kvinner født i 1991 - 1996 som ikke har fastlege i Bergen, kan vaksineres ved Smittevernkontoret.
  • Smittevernkontoret, ved Flyktningehelsetjenesten, gir tilbud kvinner i målgruppen som de har kontakt med.

Nærmere beskrivelse av tilbudet vil oppdateres fortløpende etter hvert som detaljene kommer på plass.

Vaksiner til bruk i målgruppen, finansieres fra staten. Du betaler derfor ikke for å få satt vaksinen.

Dersom du er i målgruppe og ønsker vaksine kan du møte opp ved legekontoret uten avtale. Du trenger ikke legetime i forkant.

Bønes Legesenter
Øvre Kråkenes 115, 5152 BØNES

Tlf. 55 11 51 80

Utviklet av Imaker as