Velkommen til Bønes Legesenter

Unngå telefonkø – bruk tjenestemenyen over!

Vi tilbyr nå også eKonsultasjon (kr257) som alternativ til vanlig legetime.
Timebestilling, fornye resept og eKontakt er gratis.

E-kontakt er korte spørsmål til legesekretær, bestilling av pasienttransport eller andre administrative spørsmål.
E-konsultasjon er medisinske spørsmål til legen når fysisk fremmøte ikke er nødvendig, et alternativ til vanlig legetime. Bilder og dokumenter kan sendes som vedlegg.
Du bruker BankID til innlogging.

Vår pasientkommunikasjon går via statens helsenorge.no (min helse), hvor all din helseinformasjon er samlet.


Influensavaksine 2017/2018 - vi starter vaksinering mandag 30.oktober

Sesonginfluensavaksine består vanligvis av tre eller fire influensavirustyper: to A-stammer og én eller to B-stammer. Vaksinen står i en særstil­ling blant vaksiner, fordi den må tilpas­ses end­ringene hos virus og derfor forandres fra år til år.
Verdens helseorganisasjon (WHO) har opprettet et nettverk av nasjonale influensasentre som overvåker influensaaktivitet og anbefaler sammensetningen av neste sesongs vaksine.

For sesongen 2017/2018 inneholder trivalent influensavaksine for den nordlige halvkule følgende virus, som er i tråd med WHOs anbefaling:

  • et A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-lignende virus;
  • et A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-lignende virus; og
  • et B/Brisbane/60/2008-lignende virus.

Influensa A (H1N1) (svineinfluensa) har etter pandemien i 2009 vært en av virustypene i sesonginfluensavaksinen, og inngår også i årets vaksine. Det finnes ingen egen vaksine mot influensa A (H1N1) – svineinfluensa.

Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine.
Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer.
Les mer om du er i risikogruppe her

-----------------------------------------------------------------

Hvis du er i risikogruppe trenger du ikke timebestilling for å få satt influensavaksine, du kan da bare henvende deg i ekspedisjonen.

Husk at du må sitte på legekontoret i 20 minutter etter at vaksinen er satt

Pris for å få satt influensavaksine for dem som er i risikogruppe er 250kr (dekkes ikke av frikort).
Skal du i tillegg ha vaksine mot lungebetennelse (pneumokokkvaksine) koster denne 350kr i tillegg.

Er du ikke i risikogruppe koster influensavaksinasjon 280kr (dekkes ikke av frikort)


Vaksinasjon mot livmorhalskreft (HPV-vaksine)

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig program.

Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Oppstart av vaksinasjonsprogrammet er satt til 1. november 2016. Bergen kommune planlegger nå gjennomføringen av vaksineringen.

  • Elever i grunn- og videregående skole vil få tilbud om vaksinasjon via skolehelsetjenesten.
  • Jenter 16 – 19 år som ikke går på skole, kan vaksineres ved helsestasjon for ungdom i egen bydel.
  • Kvinner med fastlege i Bergen, kan vaksineres hos sin fastlege.
  • Kvinner født i 1991 - 1996 som ikke har fastlege i Bergen, kan vaksineres ved Smittevernkontoret.
  • Smittevernkontoret, ved Flyktningehelsetjenesten, gir tilbud kvinner i målgruppen som de har kontakt med.

Nærmere beskrivelse av tilbudet vil oppdateres fortløpende etter hvert som detaljene kommer på plass.

Vaksiner til bruk i målgruppen, finansieres fra staten. Du betaler derfor ikke for å få satt vaksinen.

Dersom du er i målgruppe og ønsker vaksine kan du møte opp ved legekontoret uten avtale. Du trenger ikke legetime i forkant.

Bønes Legesenter
Øvre Kråkenes 115, 5152 BØNES

Tlf. 55 11 51 80

Utviklet av Imaker as