Koronavaksinasjon

Vi vil vaksinere alle våre pasienter >65 år og alle våre pasienter i risikogrupper fra 18-64 år!

Vi er allerede ferdig med gruppe 2 og har god erfaring fra organisering av vaksinearbeidet, og gleder oss til å ta fatt på de neste gruppene.

I uke 14 og 15 vil vi vaksinere våre pasienter fra 70-74år, samt de med høy risiko for alvorlig sykdom


Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste pioriterte først:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 • Her er listen over sykdommer/tilstander som vil prioriteres for vaksinasjon
  • Organtransplantasjon*
  • Immunsvikt*
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året**
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
  • Demens
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag

  Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

  * Disse sykdommene/tilstandene kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.
  ** Alvorlig astma definert iht. GINA trinn 4-5 (https://ginasthma.org/gina-reports/)

Vi vil kontakte deg med tidspunkt når vi vet når vi blir tildelt vaksine.


Influensavaksine 2020/2021

 Vi har influensavaksine tilgjengelig!

Hva skal DU gjøre dersom du ønsker influensavaksine?

Du kan komme innom legekontoret i vår åpningstid uten timeavtale dersom du ønsker å få satt vaksine.
Husk at du må vente i 20 min etter at vaksinen er satt.

Ta kan også ta kontakt med legekontoret hvis du vil avtale tid. Det enkleste er da å sende oss en melding via HelseNorge.

Vaksinen koster 50kr dersom du ikke har frikort, har du frikort er det ingen egenandel.


Vinter/vår 2021

Vi er nå tilbake i vanlig drift, men fortsatt skal ingen med akutte luftveissymptomer komme inn på legesenteret. Det samme gjelder også dem som er i karantene etter nærkontakt eller utenlandsreise. Ta da kontakt på e-kontakt/e-konsultasjon eller telefon, så skal vi finne ut hvordan vi best kan hjelpe deg.


Timebestilling på nett

På grunn av pågående pandemisituasjon har vi midlertidig fjernet muligheten for selv å reservere time på nett. Du kan sende ønske om time som tidligere, eller ta kontakt med oss på telefon for timebestilling. Du kan også sende e-konsultasjon direkte til din fastlege! 


Hvordan aktivere digitale tjenester gjennom helsenorge.no

Logg inn på helsenorge.no for å samtykke til dialogtjenester. 
Øverst i høyre hjørne - klikk på navnet ditt. Gå til "Bruk av helsetjenester" - "Dialogtjenester og personlig helsearkiv". Her samtykker du.
OBS!! Det er viktig at du har godkjent "Full tilgang" og ikke bare "Basis". Ellers vil du få opp informasjon om at legen din ikke tilbyr digitale tjenester (selv om dette er feil)
Du varsles på SMS/e-post når du får informasjon fra fastlegen eller legekontoret.
Send oss gjerne en testmelding for at vi raskere skal se ditt samtykke! Lykke til!


Bønes Legesenter
Øvre Kråkenes 115, 5152 BØNES

Tlf. 55 11 51 80

Utviklet av Imaker as