Åpningstider jul 2022

 

Torsdag 22.desember stenger legekontoret kl 12. 
Vanlig åpningstid fredag 23.desember. 
Stengt 2.juledag (mandag 26.desember)

Vi holder åpent for akutthjelp 27.-30.desember kl 09-14

Influensavaksinasjon 2022/2023

Vi mottar årets influensavaksiner i uke 42.
Det vil bli mulighet for dropin tirsdager og torsdager, oppstart 20.oktober. 
Du kan også få vaksinen i tilknytning til avtalte legetimer.

Husk at du må vente på legekontoret i 20 minutter etter at vaksinen er satt. 


2.oppfriskningsdose (dose 4) av koronavaksine 

Oppfriskningsdose til alle >18 år

Nasjonale myndigheter har åpnet for at innbyggere i alderen 18 til 64 år uten underliggende sykdom kan ta en ny oppfriskningsdose om de selv ønsker det. FHI understreker midlertidig at dette ikke betyr at alle i målgruppen bør ta en ny dose, men at de som selv ønsker det får muligheten til å ta en 2.oppfriskningsdose.

Vaksinasjon tilbys her hos oss på Bønes Legesenter. 
Dersom du ønsker vaksine kan du sende oss en e-kontakt med info om at du ønsker vaksine, du vil da bli tildelt tidspunkt for vaksinasjon.

Det er kun Pfizer sin koronavaksine som nå blir tilbudt her hos oss

---------------------------------------------------------------

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

• gravide i 2. og 3.trimester
• organtransplanterte o alvorlig og moderat immunsvikt
• immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
• hematologisk kreftsykdom siste fem år
• annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
• alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
• Downs syndrom
• kronisk nyresykdom og nyresvikt
• kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
• demens
• kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydoseinhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
• fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
• kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
• hjerneslag o diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.
• personer i aktiv rus

Nasjonale myndigheter anbefaler også at innbyggere over 65 år tar en ny oppfriskningsdose (dose 4) av koronavaksinen.

Minimumsintervallet mellom første og andre oppfriskningsdose (dose 3 og 4) er fire måneder. 

Ny kunnskap tilsier at en nylig gjennomgått korona-infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger.
Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning


Hvordan aktivere digitale tjenester gjennom helsenorge.no

Logg inn på helsenorge.no for å samtykke til dialogtjenester. 
Øverst i høyre hjørne - klikk på navnet ditt. Gå til "Bruk av helsetjenester" - "Dialogtjenester og personlig helsearkiv". Her samtykker du.
OBS!! Det er viktig at du har godkjent "Full tilgang" og ikke bare "Basis". Ellers vil du få opp informasjon om at legen din ikke tilbyr digitale tjenester (selv om dette er feil)
Du varsles på SMS/e-post når du får informasjon fra fastlegen eller legekontoret.
Send oss gjerne en testmelding for at vi raskere skal se ditt samtykke! Lykke til!


Bønes Legesenter
Øvre Kråkenes 115, 5152 BØNES

Tlf. 55 11 51 80

Utviklet av Imaker as