2.oppfriskningsdose (dose 4) av koronavaksine 

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Dette vil tilbys her hos oss på Bønes Legesenter. Vi vil sette disse vaksinene på ettermiddagstid enkelte dager. 
Dersom du ønsker vaksine kan du sende oss en e-kontakt med info om at du ønsker vaksine, samt kort info om hvilken risikofaktor som gjør at du er i prioritert gruppe (se under).
Det er kun Pfizer sin koronavaksine som nå blir tilbudt

---------------------------------------------------------------

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

• gravide i 2. og 3.trimester
• organtransplanterte o alvorlig og moderat immunsvikt
• immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
• hematologisk kreftsykdom siste fem år
• annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
• alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
• Downs syndrom
• kronisk nyresykdom og nyresvikt
• kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
• demens
• kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydoseinhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
• fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
• kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
• hjerneslag o diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.
• personer i aktiv rus

Nasjonale myndigheter anbefaler også at innbyggere over 65 år tar en ny oppfriskningsdose (dose 4) av koronavaksinen.

Minimumsintervallet mellom første og andre oppfriskningsdose (dose 3 og 4) er fire måneder. 

Ny kunnskap tilsier at en nylig gjennomgått korona-infeksjon gir god beskyttelse mot omikron-varianter som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil også bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger.
Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning


Influensavaksinasjon 2022

Vi vet fortsatt ikke når årets influensavaksinasjon vil starte, men vil oppdatere her så snart vi vet mer!


Timebestilling på nett

På grunn av pågående pandemisituasjon har vi midlertidig fjernet muligheten for selv å reservere time på nett. Du kan sende ønske om time som tidligere, eller ta kontakt med oss på telefon for timebestilling. Du kan også sende e-konsultasjon direkte til din fastlege! 


Hvordan aktivere digitale tjenester gjennom helsenorge.no

Logg inn på helsenorge.no for å samtykke til dialogtjenester. 
Øverst i høyre hjørne - klikk på navnet ditt. Gå til "Bruk av helsetjenester" - "Dialogtjenester og personlig helsearkiv". Her samtykker du.
OBS!! Det er viktig at du har godkjent "Full tilgang" og ikke bare "Basis". Ellers vil du få opp informasjon om at legen din ikke tilbyr digitale tjenester (selv om dette er feil)
Du varsles på SMS/e-post når du får informasjon fra fastlegen eller legekontoret.
Send oss gjerne en testmelding for at vi raskere skal se ditt samtykke! Lykke til!


Bønes Legesenter
Øvre Kråkenes 115, 5152 BØNES

Tlf. 55 11 51 80

Utviklet av Imaker as