Koronavaksinasjon

Vi er nå ferdig med den del av koronavaksineringen som skal foregå ved Bønes Legesenter.
Øvrige aldersgrupper vil bli vaksinert i kommunal regi, se bergenkommune.no for informasjon om dette!

Ingen av legene ved Bønes Legesenter vil tilby å skrive resept på Janssen-vaksinen.
Dette begrunnes med de faglige vurderinger som er gjort av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Legeforeningen om at det i områder med lav total smittespredning, ikke er anbefalt å bruke Janssen-vaksinen. Når det er lav smittespredning vil risikoen for bivirkninger ved å sette akkurat denne vaksinen, være større enn gevinsten.

Bergen Kommune har god fremdrift på vaksinasjon med Pfizer/Biontech sin vaksine, se deres hjemmesider for fremdriftsplan.


Sommerferie 2021

Vi har nå så smått startet ferieavvikling, og det vil gjennom sommeren være noe redusert drift.
Vanlige kontrolltimer som ikke haster skal tas før eller etter ferieavvikling. Pass også på å fornye resepter i god tid.

E-konsultasjoner vil bli lukket når din fastlege er på ferie. Ved behov for legetime må dere da ringe legesenteret for time hos en kollega som er på jobb.


Timebestilling på nett

På grunn av pågående pandemisituasjon har vi midlertidig fjernet muligheten for selv å reservere time på nett. Du kan sende ønske om time som tidligere, eller ta kontakt med oss på telefon for timebestilling. Du kan også sende e-konsultasjon direkte til din fastlege! 


Hvordan aktivere digitale tjenester gjennom helsenorge.no

Logg inn på helsenorge.no for å samtykke til dialogtjenester. 
Øverst i høyre hjørne - klikk på navnet ditt. Gå til "Bruk av helsetjenester" - "Dialogtjenester og personlig helsearkiv". Her samtykker du.
OBS!! Det er viktig at du har godkjent "Full tilgang" og ikke bare "Basis". Ellers vil du få opp informasjon om at legen din ikke tilbyr digitale tjenester (selv om dette er feil)
Du varsles på SMS/e-post når du får informasjon fra fastlegen eller legekontoret.
Send oss gjerne en testmelding for at vi raskere skal se ditt samtykke! Lykke til!


Bønes Legesenter
Øvre Kråkenes 115, 5152 BØNES

Tlf. 55 11 51 80

Utviklet av Imaker as