Priser hos fastlegen

gjeldende fra 1. juli 2023 – 30. juni 2024

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 170/288
Sykebesøk på dagtid/kveld 223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 54/39
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) 0
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 61
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 61
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 59
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 124
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m 72
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m 109
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 155
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. 211
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 188/211
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad
Bekreftelser, attester, legeerklæringer m.m som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner
Bekreftelser, attester, legeerklæringer
Erklæring ved skolefravær 300
Sykdom ved reise 300
   
Førerkort
Førerkortattest 650
Reisemedisinsk konsultasjon
Konsultasjon med veiledning og resepter. Kostnad for de enkelte vaksinene kommer i tillegg 600
Idrett
1.gangsundersøkelse (helbredsattest) 250
Senere undersøkelser 200
Norges Motorsportforbund 400
Legeerklæring ved studentutveksling 600
Kommunen
Transporttjeneste for funksjonshemmede 250
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 250
Elever til politiskolen 650
Legeattest for adoptivforeldre 450
Legeattest ved opptreningsopphold i utlandet 400
Militæret - akutt sykdom som hindrer fremmøte 450

Bønes Legesenter
Øvre Kråkenes 115, 5152 BØNES

Tlf. 55 11 51 80

Utviklet av Imaker as