Priser hos fastlegen

gjeldende fra 1. juli 2016 – 30. juni 2017

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlagetkroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 152/257
Sykebesøk på dagtid/kveld 205/238
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 49/48
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 54
Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett 65
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 54
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 54
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlagetkroner
Utskrift av journal 85
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 114
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m 60
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m 90
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 127
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. 171
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 152/249
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad
Bekreftelser, attester, legeerklæringer m.m som ikke inngår i frikortgrunnlagetkroner
Bekreftelser, attester, legeerklæringer
Korte: Fravær fra skole, avbrudd av reise o.l 150
Middels: Fritak fra kroppsøving, attest til selvangivelse o.l 200
Lange: Som krever journalarbeid 250
Førerkort
Førerkortattest 600
Reisemedisinsk konsultasjon
Konsultasjon med veiledning og resepter. Kostnad for de enkelte vaksinene kommer i tillegg 500
Idrett
1.gangsundersøkelse (helbredsattest) 250
Senere undersøkelser 200
Norges Motorsportforbund 400
Legeerklæring ved studentutveksling 550
Kommunen
Transporttjeneste for funksjonshemmede 250
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 250
Elever til politiskolen 650
Legeattest for adoptivforeldre 450
Legeattest ved opptreningsopphold i utlandet 400
Militæret - akutt sykdom som hindrer fremmøte 450

/share/mime/48/pdf.png Priser hos fastlegen, 2016-2017
(takstplakat-fastlege-2016.pdf, 135kB)

Bønes Legesenter
Øvre Kråkenes 115, 5152 BØNES

Tlf. 55 11 51 80

Utviklet av Imaker as