Priser hos fastlegen

gjeldende fra 1. juli 2020 – 30. juni 2021

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 160/280
Sykebesøk på dagtid/kveld 223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 52/38
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) 10
Egenandel for sesonginfluensavaksinering (gjelder kun pasienter i risikogruppene) 50
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 58
Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett 69
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 57
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m 63
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m 95
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 134
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. 181
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 160/259
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad
Bekreftelser, attester, legeerklæringer m.m som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner
Bekreftelser, attester, legeerklæringer
Korte: Fravær fra skole, avbrudd av reise o.l 150
Middels: Fritak fra kroppsøving, attest til selvangivelse o.l 200
Lange: Som krever journalarbeid 250
Førerkort
Førerkortattest 600
Reisemedisinsk konsultasjon
Konsultasjon med veiledning og resepter. Kostnad for de enkelte vaksinene kommer i tillegg 500
Idrett
1.gangsundersøkelse (helbredsattest) 250
Senere undersøkelser 200
Norges Motorsportforbund 400
Legeerklæring ved studentutveksling 550
Kommunen
Transporttjeneste for funksjonshemmede 250
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 250
Elever til politiskolen 650
Legeattest for adoptivforeldre 450
Legeattest ved opptreningsopphold i utlandet 400
Militæret - akutt sykdom som hindrer fremmøte 450

Bønes Legesenter
Øvre Kråkenes 115, 5152 BØNES

Tlf. 55 11 51 80

Utviklet av Imaker as