Vaksinasjon

Vaksinasjon mot sesonginfluensa

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Se mer  informasjon hos Folkehelsa.
Ny vaksinasjon er anbefalt hvert år

Pneumokokkvaksine

Formålet med denne vaksinen er å forebygge lungebetennelser. Derfor er vaksinen anbefalt av Folkehelseinstituttet til følgende grupper hvert 10. år:

 • 65 år eller eldre
 • Alvorlige luftveissykdommer
 • Alvorlige hjerte/karsykdommer
 • Nedsatt infeksjonsforsvar
 • Diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk leversvikt
 • De som har cochleaimplantat (høreapparat operert inn i indre øre)
 • Svært alvorlig fedme
 • Benmargstransplanterte eller de som har hatt blodkreft (leukemi, lymfom og myelomatose)
 • De med manglende/ikke-fungerende milt
 • Organtransplantasjon

Vaksinen gjelder for 10 år om gangen.

Reisevaksinasjon

Skal du på utenlandsreise for eksempel til tropiske områder bør du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Husk å sjekke dette i god tid før selve reisen. Vi tilbyr samtaler for veiledning rundt dette.
Du kommer først til en time for veiledning og eventuelt resepter. Du må komme tilbake på ny time for å få satt vaksinene.

Bønes Legesenter
Øvre Kråkenes 115, 5152 BØNES

Tlf. 55 11 51 80

Utviklet av Imaker as